Spolek létajících horalů

Pozvání

na pravidelnou valnou hromadu

SPOLKU  LÉTAJÍCÍCH  HORALŮ

Dne 16.2.2018 Pa od 19:00 hodin se bude konat v HOSPODĚ POD KAMENCEM v Hraběšicích pravidelná valná hromada SLH.

Program VH:

  1. Zahájení – prezentace členů a registrace nových duší SLH do 20:00 hodin
  2. Report Kubrta a členů výboru o hospodaření a životě spolku.
  3. Volba mandátové a volební komise
  4. Volba výkonné rady, předsedy sdružení, místopředsedy sdružení a kontrolní komise sdružení
  5. Projednání členského a investičního příspěvku sdružení na pronájem startoviště Kamenec
  6. Projednání postupu sdružení na další období.
  7. Diskuse
  8. VVZ ADR – velmi volná zábava až do rána  

Kdo vlastní povolenku k výjezdu na Kamenec, nechť ji přiveze k prodloužení na další období roku 2018 !

Těším se na viděnou   KUBRT