Spolek létajících horalů

Zdravím vás
Jako každý rok prosím o předání původní povolenky k výjezdu (kdo neodevzdal na VH) pošlete na adresu Prokop Tomáš, Hraběšice 54, 788 15 Hraběšice
Dále vás prosím o uhrazení plateb odhlasovaných na VH SLH pro rok 2018.

Členský příspěvek - poplatek … 500 Kč

Správa pro příjemce - jméno, příjmení, člp 2018

Prodloužení povolenky LČR k výjezdu pro rok 2018 … 242 Kč

Správa pro příjemce - jméno, příjmení, ppv 2018

Anebo obě platby celkem … 742 Kč ;-)

Správa pro příjemce - jméno, příjmení, člp + ppv 2018
Úhrada na účet č. ú. 220554478/0300

Prosím o připsání plateb na účet nejpozději do 31. 3. 2018 dle stanov SLH.

Děkuji Miloš