Spolek létajících horalů

Dne 22.3.2019 Pa od 19:00 hodin se bude konat v HOSPODĚ POD KAMENCEM v Hraběšicích pravidelná valná hromada SLH.

Program VH:

  1. Zahájení – prezentace členů a registrace nových duší SLH do 20:00 hodin
  2. Report Kubrta a členů výboru o hospodaření a životě spolku.
  3. Volba mandátové a volební komise
  4. Volba výkonné rady, předsedy sdružení, místopředsedy sdružení a kontrolní komise sdružení
  5. Projednání členského a investičního příspěvku sdružení na pronájem startoviště Kamenec
  6. Projednání postupu sdružení na další období.
  7. Diskuse
  8. VVZ – velmi volná zábava

Kdo vlastní povolenku k výjezdu na Kamenec, nechť ji co nejdříve zašle poštou na adresu: Tomáš Prokop     Hraběšice 54, 788 15 Hraběšice.                                                                Pokud se podaří Vám všem co vlastníte povolenky je zaslat do 15.3. s uhrazením poplatku 500 Kč + 242 Kč jako minulý rok, pokusím se povolenky  prodloužit do VH.

Nutno uvést do zprávy pro příjemce - jméno, příjmení , ppv 2019     …       č.ú. : 220554478/0300  

Těším se na viděnou   KUBRT   

Aktuálně k 22-3-2019  - dnes budou povolenky předávány

Prodlužuji povolenky těmto, ktří ale doposud ještě nezaplatili 742 Kč :    Libor Br., Honza Mat., Marťas St., Standa Št.                   

Prosím o uhrazení do VH ...   22.3.2019                      DĚKUJI !!!

 IMG 1623