Brigoška 30.5.2009

Brigoška dopadla celkem úspěšně J.

     Sešli jsme se v počtu 10 členů v 9:00 hod.Při výjezdu na start přestalo pršet a mraky se protrhaly. Byla upravena nově navezená rampa – srovnána  a vybrány kameny. Kameny vykutálené z návozu na paseku pod rampou byly naimplantovány do boku návozu  nezhutněné zeminy. Na cestě nad rampou byly vytvořeny odvodňovací stoky. Při  odjezdu z místa startu do hospůdky na teplou polévku a pivečko se nám opět pěkně rozpršelo. Asi to máme nahoře u  termosky docela dobrý. V neděli 31.5.  byla upravená  plocha z předešlého dne osazena L. Bryxem  pšenicí s trávou jako provizorní protierozní  opatření, uvidíme zdali to pomůže.

Všem zúčastněným děkuji za obětavý přístup, mám Vás rád J.

    Pro informaci jako každý rok připravuji meto sondu k montáži do lindegrafu na horní nádrž elektrárny Dlouhé stráně. Tato realizace se zdržela z důvodu čekání na dodání zařízení z LAA ČR. Tentokrát nebude na telefonní kontakt, ale bude posílat každých 10 minut data o síle a směru větru, vlhkosti, srážkách a teplotě na webriefing a možná půjdou  naimplantovat i na náš web  SLH. Zařízení jsem obdržel  včera  30.5. na letišti, výměnou za původní velmi nespolehlivě funkční. Montáž bych chtěl zrealizovat do 7.6.09.

 Vyzvedávejte si povolenky  info. na  tel. 602133793

  

Zdraví  Vás  KUBRT