Meteo sonda
Meteo sonda již v provozu J

Meteo sonda byla za podpory Libora B. a Berouse opět nainstalována na lindegraf horní nádrže elektrárny Dlouhé stráně včera 5.6.09. Protože jsme museli jako obvykle improvizovat, montáž byla po pěti hodinách baslení přímo u lindagrafu zprovozněna a byl ověřen její provoz. Zařízení je ve vlastnictví LAA ČR , SLH je v podstatě propůjčeno k provozování . Děkuji Honzovi Hájkovi (HI PG LAA ČR) za zajištění této možnosti a Ing. Babákovi (ČEZ) za možnost tuto sondu v jejich objektu provozovat. Také děkuji našemu administrátorovi Milošovi G. , že tak akčně přistoupil k úpravě stránek SLH a máme možnost data ze sondy sledovat na našich stránkách (ihned) . Meteo zařízení je typ DAVIS Vantage pro (je to údajně poloprofesionální typ J) a zasílá data pomocí modemu do veřejné sítě internetu (na webriefing) – směr a síla větru, nárazy, teplotu, vlhkost,srážky.Data jsou aktualizovány po 10 minutách. Doufejme, že bude sloužit s větší spolehlivostí jako ta předešlá od fy MARTIA (na mobil).

Všechny zdraví KUBRT