Meteo sonda zdemontována.

Jako každý rok byla i tento naše meteo sonda na zimní období zdemontována.

Demontáž proběhla  tentokrát trošku adrenalinově, vše bylo omrzlé ledovkou a na střechu lindegrafu jsem se vysápal jen s vypětím všech sil a umu drevokocúra.Každým okamžikem jsem očekával uklouznutí některé z mých končeti s následným pádem ze střechy. Pád se nekonal, ale bylo to o fous.

Za 18 hodin po zdemontování bylo místo agresivně zasypáno sněhem za ukrutného orkánu.

 

KUBRT