Projednávání nových startovišť

 

 Problematika projednávání nových startovišt

Vzhledemk tomu, že dostávám čím dál častěji telefonáty a informace o snahách a určitých nekoncepčních krocích vedoucích ke snaze vyřídit oficiálně různá startoviště, shrnu níže možnosti a prosím o případný následující postup.

1) Zahájit jednání o legalizaci dalších startovišť může pod záštitou našeho spolku každý člen, ale musí mne o těchto plánovaných krocích informovat (telefonicky, e-mailem ).Doporučil bych také schválení nového projektu strartoviště výkonnou radou SLH(krátkou cestou e-mail), protože náklady pouze na administrativní vyřízení jsou kolem cca 10 000 kč .

2) Před zahájením jednání je také vhodné informovat o tom na webu SLH, formou veřejné diskuze

3) Na žádost člověka, který si tento úkol vezme na svá bedra, zašlu obratem veškeré informace nutné k vyřízení (korespondence s úřady, legislativa,pravděpodobný rozpočet).

4)Optimálním řešením je svolat schůzku zainteresovaných pilotů v oblasti startoviště, k vytvoření skupiny, která bude tuto záležitost řešit.

Čeho je nutné se vyvarovat:

1) Duplicitnímu nekoordinovanému projednávání startoviště s majiteli pozemku, úřady.

 2) Začít projednávat startoviště až po vzniku konfliktumezi vlastníkem pozemku ne kterém leží.

3)Jednat pod záštitou SLH bez informování o těchto krocích zástupce  z výkonné rady.

Snad toto malé shrnutí přispěje k rozšíření startovacích ploch pro paragliding a zmenší škody způsobované neorganizovaným rozvojem létání - nelegálně tvořené startovací plochy.

S přáním ať  to funguje   zdraví   Tomáš Prokop zvaný KUBRT :-)