2007 - Zápis z pravidelné valné hromady
 

SLH

Spolek létajících horalů

IČO:  2701 4771

ul.Nová 338  Rapotín   788 14

 

Výkonná rada:

Tomáš Prokop    602 133 793   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Berka Robert      777 621 828   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kamil Sohr 777 989 985

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jiří Tomášek 776 334 964   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zápis z pravidelné valné hromady

občanského sdružení

"Spolek létajících horalů" (dále jen SLH)

 

 

konané dne 26. ledna 2007 v restauraci "U Jelena" v Hraběšicích

 

prezentace účastníků ukončena v 19:05 hodin

 

účastníci: dle připojeného seznamu členů spolku – prezenční listina

 

Po ukončení prezentace a úvodu  Tomáš Prokop členy  seznámil s programem valné hromady .

Přítomní byly informování o úkolech volební a mandátové komise (dále jen "VMK") a současně se ke členství do volební a mandátové komise přihlásili: Petr Balcárek, Martin Vávra a Kamil Sohr. Komise oznámila, že se na valnou hromadu dostavilo 28 účastníků a je usnášeníschopná.

 

V tajném hlasování přistoupeno k volbě čtyřčlenné výkonné rady v souladu s čl. 9-12 stanov SLH. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:

 

1. Tomáš Prokop – 24 hlasů - předseda výkonné rady

2. Robert Berka - 19 hlasů - místopředseda výkonné rady

3. Kamil Sohr - 11 hlasů – 3. člen výkonné rady

4. Jiří Tomášek - 9 hlasů - 4. člen výkonné rady - hospodář spolku

 

Po většinovém odsouhlasení byly členové VMK postoupeni jako členové návrhové komise .

 

Tomáš Prokop přítomné seznámil s průběhem projednávání na dočasné vynětí z funkce lesa startovních ploch pro PG a ZL na Kamenci v k.ú. Kociánov s předběžnou kalkulací nákladů na poplatky a pronajmutí. Z důvodu finančního krytí nákladů spojených s agendou vynětí a rezervy na zaplacení nájmu a poplatků bylo navrženo vybrání  členského příspěvku . Poté přítomní jednomyslně odhlasovali roční výši členského příspěvku pro rok 2007  ve výši 200,- Kč. Příspěvky byly vybrány hospodářem Jiřím Tomáškem.

 

 

Tomáš Prokop upozornil na striktní dodržování  pravidel na Kamenci, která jsou odsouhlasená s vlastníkem pozemků LČR a umístěna u Tetřeví chaty a  na součastně jediném – dočasně legalizovaném startovišti z lesní cesty-rampy pro ZL.

 

Tomáš Prokop informuje o povolenkách, kterých je deset, není možnost přenosnosti, ani rozšíření.Byly vybrání  zástupci SLH , kteří za poplatek 300 Kč,- (platba pro LČR – vydání pov.) převezmou povolenky. Seznam povolenek bude umístěn na webovky i s telefonními čísly, aby se při výjezdech dohodla vytíženost dop.prostředků na start.Valná hromada pověřuje představenstvo jednáním o rozšíření povolenek na větší počet.

 

Detailní informace o cestě k legalizaci startovišť podává pan Záboj Hrázský.Vysvětluje problematiku celého procesu a již započaté  kroky k této legalizaci.

 

Oficiální část pravidelné  valné hromady byla ukončena.

 

 

Zapsal: Prokop Tomáš