2008 - Zápis z pravidelné valné hromady

 

 Ke stažení v PDF

 

<!--[if !vml]-->{mosimage}<!--[endif]-->

SLH

Spolek létajících horalů

IČO:  2701 4771

ul.Nová 338  Rapotín   788 14

 

Výkonná rada:

Tomáš Prokop         602 133 793   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Berka Robert          777 621 828   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kamil Sohr             777 989 985 

k.sohr(zavináč)seznam.cz

Markéta Jezerská    777 570 781  

Trilian8(zavináč)seznam.cz

 

Zápis z pravidelné valné hromady

občanského sdružení

"Spolek létajících horalů" (dále jen SLH)

 

konané dne 26. ledna 2008 v restauraci "U Jelena" v Hraběšicích

prezentace účastníků ukončena v 19:20 hodin

účastníci: dle připojeného seznamu členů spolku – prezenční listina

 1. ZAHÁJENÍ

Po ukončení prezentace a úvodu  předseda Tomáš Prokop  seznámil členy s programem valné hromady a ten byl jednohlasně valnou hromadou schválen.

 2. Volba výkonné rady a kontrolní komise\VH

Přítomní byli informování o úkolech volební a mandátové komise (dále jen "VMK") a současně se ke členství do volební a mandátové komise přihlásili: E. Krňávková, M. Staroveský a P. Vojtišek . Komise oznámila, že se na valnou hromadu dostavilo 34 členů a tím je valná hromada usnášení schopná.

 V tajném hlasování přistoupeno k volbě čtyřčlenné výkonné rady v souladu s čl. 9-12 stanov SLH. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:

     1. Tomáš Prokop – 29 hlasů - předseda výkonné rady

     2. Robert Berka - 27 hlasů - místopředseda výkonné rady

     3. Kamil Sohr - 10 hlasů – 3. člen výkonné rady

     4. Markéta Jezerská - 15 hlasů - 4. člen výkonné rady - hospodář spolku

Po většinovém odsouhlasení byli členové VMK postoupeni jako členové návrhové komise .

 Dále bylo přistoupeno k tajné volbě kontrolní komise. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:

  1. Libor Bryx – 21 hlasů – předseda kontrolní komise.
  2. Miroslav Kubík – 13 hlasů – člen kontrolní komise.
  3. Záboj Hrazský – 12 hlasů – člen kontrolní komise.

 3. Jednání s  vlastníkem pozemků LČR.

Tomáš Prokop přítomné seznámil s výsledkem jednání o  dočasném vynětí z funkce lesa startovních ploch pro PG a ZL na Kamenci v k.ú. Kociánov  a s  kalkulací cenových nákladů plynoucích s tímto vynětím.

 4. Projednání výše členských příspěvků.

Po předložení všech podkladů a sečtení nákladů  spojených se zřízením výše uvedených startovišť, bylo navrženo zvýšení členského příspěvku a to na částku 400.-Kč , tak aby veškeré náklad spojené s ročním provozem startovišť byly uhrazeny z členských příspěvků.

Hlasování o zvýšení členského příspěvku na 400.-Kč.:

Pro                  30

zdržel se          0

proti                4

Odhlasováno: výše členských příspěvků pro rok 2008 je 400.-Kč.

 5. Návrh na povinnost člena SLH.

Po projednání a odsouhlasení čl. příspěvků byla ještě nadnesena problematika ostatních povinností členů SLH.Byl prodiskutován návrh na brigádnickou povinnost .

Tato byla navržena jako minimálně jedna účast v roce ve vyhlášených  třech brigádách - včas avizovaných (14 dní před termínem) na e-maily a webu SLH. Hlasování o této povinnosti člena.:

Pro                  34

zdržel se          0

proti                0

Povinnost byla jednomyslně odsouhlasena.

 6. Povolenky k výjezdu na startoviště.

Předseda Tomáš Prokop seznámil členy VH s tím, že ze strany majitele pozemků „LČR“, bylo přislíbeno, že povolenky budou vydány členům spolku SLH v „neomezeném množství“. Bylo předneseno několik připomínek k tomuto tématu a po několika minutové diskusi bylo přistoupeno k odhlasování podmínek za jakých je možno členům spolku SLH povolenku k výjezdu vydat. VH stanovila tato pravidla: žadatel musí mít řádně uhrazeny členské příspěvky a musí být členem spolku SLH více než jeden rok.

Hlasování o pravidlech přidělování povolenek k výjezdu:

Pro                  34

zdržel se          0

proti                0

 Po odhlasování těchto pravidel byl přijat ještě návrh na zveřejnění telefonního čísla majitele povolenky spolu s SPZ, aby bylo možno kontrolními orgány ověřit případné nesrovnalosti s uvedenými údaji na povolence a na voze v němž je povolenka umístěna nebo řešit adresně případné porušení daných pravidel.

Hlasování o uvedení tel. Čísla na povolence:

Pro                  34

zdržel se          0

proti                0

 7. Otázka startovného na nově zřízených startovištích.

Po několika přednesených návrzích a bouřlivé diskusi kolem této problematiky s vybíráním různých  částek a vystavováním dokladů (startovenek) se VH dohodla na tom, že startovné se v letošním roce vybírat nebude. Problematika létání pilotů, kteří nepatří do spolku bude řešena individuálně přímo v terénu s přítomnými členy spolku.V podstatě budou cizí  piloti odkázání na legální výjezdy členů spolku (povolenka) s tím, že jim nečlenové budou refundovat jak náklady na výjezd tak na podíl platby za vyřízení a udržování startoviště. Telefonní čísla na všechny vlastníky výjezdních povolenek budou uveřejněna na webu SLH.

 Nutno také připomenout striktní dodržování  pravidel na Kamenci, která jsou odsouhlasená s vlastníkem pozemků LČR. Pravidla budou  umístěna na tabuli u Tetřeví chaty a  budou také vyvěšena v restauraci u Tygra (nyní pod Jedlovým vrchem) a na jednotlivých startovištích. 

8. Obnova startovišť.

Předseda Tomáš Prokop přednesl návrh na otevření jednání s majiteli pozemků na kterých se nacházejí již zaniklé nebo pro hustý porost málo využívané startoviště PG a ZL. Jedná se o startoviště Mohyla, Jakubovice (již prořezány), Sušina a jiné.

Oficiální část valné hromady byla tímto ukončena a bylo přistoupeno k volné diskusi.

Zapsal: Robert Berka