2010 - Zápis z pravidelné valné hromady

 

 

SLH

Spolek létajících horalů

IČO:  2701 4771

ul.Nová 338  Rapotín   788 14

 

Výkonná rada:

Tomáš Prokop         602 133 793   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Berka Robert          777 621 828   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kamil Sohr             777 989 985 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Markéta Jezerská    777 570 781  

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zápis z pravidelné valné hromady

občanského sdružení

"Spolek létajících horalů" (dále jen SLH)

 

konané dne 19. února 2010 v restauraci "Pod Kamencem" v Hraběšicích

prezentace účastníků ukončena v 19:45 hodin

účastníci: dle připojeného seznamu členů spolku – prezenční listina

 

1. ZAHÁJENÍ

Po ukončení prezentace a úvodu  Tomáš Prokop  seznámil členy s programem valné hromady .

 

2. Volba výkonné rady a kontrolní komise\VH

Přítomní byli informování o úkolech volební a mandátové komise (dále jen "VMK") a současně se ke členství do volební a mandátové komise přihlásili: Ing. Štábl S., Jezerská M. a Vojtíšek P. Komise oznámila, že se na valnou hromadu dostavilo 45 členů a tím je valná hromada usnášení schopná.

         

V tajném hlasování přistoupeno k volbě čtyřčlenné výkonné rady v souladu s čl. 9-12 stanov SLH. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:

     1. Tomáš Prokop – 31 hlasů - předseda výkonné rady

     2. Robert Berka - 28 hlasů - místopředseda výkonné rady

     3. Kamil Sohr - 12 hlasů – 3. člen výkonné rady

     4. Markéta Jezerská - 28 hlasů - 4. člen výkonné rady - hospodář spolku

Po většinovém odsouhlasení byli členové VMK postoupeni jako členové návrhové komise .

 

Dále bylo přistoupeno k tajné volbě kontrolní komise. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:

  1. Libor Bryx – 27 hlasů – předseda kontrolní komise.
  2. Miloš Gehr – 16 hlasů – člen kontrolní komise.
  3. Marek Pach – 16 hlasů – člen kontrolní komise.

3. Hospodářská situace SLH .

Tomáš Prokop přítomné seznámil s hospodařením spolku v roce 2009 – vyrovnaný rozpočet. Zůstatek –finanční rezerva po zaplacení nájmu  a zákonných poplatků r. 2009  zůstává k 19.2.2010…1 670 Kč. Dále byly nastíněny výdaje roku 2010 k udržení dosavadních st. ploch a možnosti finanční výpomoci z fondu na podporu startovišť  LAA ČR.

 

4. Projednání výše členských příspěvků a odsouhlasení podmínek finančního čerpání z fondu odpory startovišť LAA ČR

Po seznámení členů s podmínkami  finančního čerpání z fondu odpory startovišť LAA ČR a prodiskutování finanční strategie budoucího roku 2010.Bylo odsouhlaseno čerpání z fondů LAA ČR  a navrženy členské  příspěvky a to na částku 400.-Kč , tak aby veškeré náklad spojené s ročním provozem startovišť byly uhrazeny z členských příspěvků a případná finanční podpora byla dočasnou finanční rezervou.

 

Hlasování o členském příspěvku na rok 2010     …. 400.-Kč.:

Pro                  34

zdržel se          8  (nepřítomni hlasování – občerstvovali se L)

proti                3

 

Odhlasováno: výše členských příspěvků pro rok 2010  je 400.-Kč.

 

 5. Povolenky k výjezdu na startoviště.

Tomáš Prokop zopakoval členům VH podmínky za jakých se vydávají povolenky k výjezdu

na startoviště, apeloval na včasné odevzdání povolenek k prodloužení , uhrazení poplatků na účet SLH a včasné vyzvednutí prodloužených a nově vydaných povolenek.

 

6. Stručné obeznámení s členěním vzdušného prostoru ČR - nejbližšími  prostory SLH užívaného letového terénu

Tomáš Prokop přítomné upozornil na nejbližší TMA, CTR,TRA,LKP a jejich polohy ,výškové hladiny. Připomenul, že je nutné sledovat aktivaci TRA 51 v samé blízkosti spravovaných startů Kamenec a problematice plánování, létání a přihlašování PG,ZL letů a případné restrikce při dokázání porušení leteckých předpisů. Tento rok 2010 budou umístěny informační tabule s mapami těchto nejbližších prostor a kontakty na informační weby a tel.č.- umístění start č.1, start č.2, restaurace Biograf (přistání) a vývěsní informační  tabule na letišti Šumperk (celkem 4 x).

Informace  o  rezervaci a aktivaci vz. prostorů AUP,UUP na aup.rlp.cz - nutno sledovat.

Nutno také připomenout striktní dodržování  pravidel užívání startoviště na Kamenci, která jsou odsouhlasená s vlastníkem pozemků LČR a inspekcí LAA ČR. Pravidla budou  umístěna na startovištích  a  budou také vyvěšena v restauraci Biograf u přistání v Loučné nad Desnou. 

 

7. Volná diskuse – problematika radiospojení, GPS nové vybavení PG

Tomáš Prokop nastínil problematiku radiospojení  - diskutovaná problematika universálnosti dostupných rádií  s frekvenčními rozsahy PMR,2M,letecké pásmo.  Byly představeni účastníci VH a hosté, kteří jsou odborníci na výše zmíněnou problematiku a mohou zodpovědět individuální dotazy .

 

Oficiální část valné hromady byla tímto ukončena a bylo přistoupeno ke konzumaci guláše a rozličných nápojů J.

                                                                                                       

 

Zapsal: KUBRT