2011 - Zápis z pravidelné valné hromady

 

 

SLH

Spolek létajících horalů

IČO:  2701 4771

ul.Nová 338  Rapotín   788 14

 

Výkonná rada:

Tomáš Prokop         602 133 793   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Berka Robert          777 621 828   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kamil Sohr             777 989 985 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Markéta Jezerská    777 570 781  

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zápis z pravidelné valné hromady

občanského sdružení

"Spolek létajících horalů" (dále jen SLH)

 

 

konané dne 25. února 2011 v restauraci "Pod Kamencem" v Hraběšicích
prezentace účastníků ukončena v 20:00 hodin
účastníci: dle připojeného seznamu členů spolku – prezenční listina
1. ZAHÁJENÍ
Po ukončení prezentace a úvodu  Tomáš Prokop  seznámil členy s programem valné hromady .
2. Volba výkonné rady a kontrolní komise\VH
Přítomní byli informování o úkolech volební a mandátové komise (dále jen "VMK") a současně se ke členství do volební a mandátové komise
přihlásili: Irena Škaldová, Petr Kutal a Alina Antošová.
Komise oznámila, že se na valnou hromadu dostavilo 39 členů a tím je valná hromada usnášení schopná.
V tajném hlasování přistoupeno k volbě čtyřčlenné výkonné rady v souladu s čl. 9-12 stanov SLH. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:
1. Tomáš Prokop – 32 hlasů - předseda výkonné rady
2. Robert Berka - 28 hlasů - místopředseda výkonné rady
3. Miloš Gehr - 26 hlasů – 3. člen výkonné rady
4. Bryx Libor  - 14 hlasů - 4. člen výkonné rady - hospodář spolku
Po většinovém odsouhlasení byli členové VMK postoupeni jako členové návrhové komise .
Dále bylo přistoupeno k tajné volbě kontrolní komise. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:


1. Petr Vojtíšek – 17 hlasů – předseda kontrolní komise.

2. Jan Brablec – 14 hlasů – člen kontrolní komise.

3. Josef Blažek – 9 hlasů – člen kontrolní komise.


3. Hospodářská situace SLH .
Tomáš Prokop přítomné seznámil s hospodařením spolku v roce 2010 – vyrovnaný rozpočet. Zůstatek –finanční rezerva po zaplacení nájmu  a zákonných poplatků r. 2010  zůstává k 25.2.2011…23 167 Kč. Dále byly nastíněny výdaje roku 2011 k udržení dosavadních st. ploch .
4. Projednání výše členských příspěvků a odsouhlasení podmínek finančního čerpání z fondu odpory startovišť LAA ČR
Po seznámení členů s podmínkami  finančního čerpání z fondu odpory startovišť LAA ČR a prodiskutování finanční strategie budoucího roku 2011.Bylo odsouhlaseno čerpání z fondů LAA ČR  a navrženy členské  příspěvky a to na obvyklou částku 400.-Kč , tak aby veškeré náklad spojené s ročním provozem startovišť byly uhrazeny z členských příspěvků a případná finanční podpora byla dočasnou finanční rezervou.
Hlasování o členském příspěvku na rok 2010     …. 400.-Kč.:
Pro                  32
Zdržel se          6 (nepřítomni hlasování – občerstvovali se L)
Proti                1
Odhlasováno: výše členských příspěvků pro rok 2011  je 400.-Kč.
5. Povolenky k výjezdu na startoviště.
Tomáš Prokop zopakoval členům VH podmínky za jakých se vydávají povolenky k výjezdu na startoviště, apeloval na včasné odevzdání povolenek k prodloužení , uhrazení poplatků na účet SLH a včasné vyzvednutí prodloužených a nově vydaných povolenek.
6. Stručné obeznámení s členěním vzdušného prostoru ČR - nejbližšími  prostory SLH užívaného letového terénu
Tomáš Prokop přítomné upozornil na nejbližší TMA, CTR,TRA,LKP a jejich polohy ,výškové hladiny. Připomenul, že je nutné sledovat aktivaci TRA 51 v samé blízkosti spravovaných startů Kamenec a problematice plánování, létání a přihlašování PG,ZL letů a případné restrikce při dokázání porušení leteckých předpisů. Tento rok 2011 budou umístěny informační tabule s mapami těchto nejbližších prostor a kontakty na informační weby a tel.č.- umístění start č.1, start č.2  a vývěsní informační  tabule na letišti Šumperk (celkem 3 x).
Informace  o  rezervaci a aktivaci vz. prostorů AUP,UUP na aup.rlp.cz - nutno sledovat.  
Nutno také připomenout striktní dodržování  pravidel užívání startoviště na Kamenci, která jsou odsouhlasená s vlastníkem pozemků LČR a inspekcí LAA ČR. Pravidla budou  umístěna na startovištích.
7. Volná diskuse – problematika radiospojení, GPS nové vybavení PG
Tomáš Prokop nastínil problematiku radiospojení  - diskutovaná problematika universálnosti dostupných rádií  s frekvenčními rozsahy PMR,2M,letecké pásmo.  Byly představeni účastníci VH a hosté, kteří jsou odborníci na výše zmíněnou problematiku a mohou zodpovědět individuální dotazy .
Oficiální část valné hromady byla tímto ukončena a bylo přistoupeno ke konzumaci guláše a rozličných nápojů J.

Zapsal: KUBRT